Đại hội điểm Hội phụ nữ Phòng Tham mưu CATP Hà Nội

ANTĐ - Ngày 30/3, Hội phụ nữ phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là Đại hội điểm của Hội phụ nữ cơ sở trong toàn CATP.