Đặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại SudanĐặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại Sudan

Đặc nhiệm Tình báo Ukraine 'đối đầu nghẹt thở' lính đánh thuê Wagner tại Sudan

ANTD.VN - Đã xảy ra những cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng đặc nhiệm Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) với lính đánh thuê Wagner của Nga tại châu Phi.