Czech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 MỹCzech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ

Czech chi 5,62 tỷ USD mua loạt tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ trị giá 5,62 tỷ USD để bán tiêm kích tàng hình F-35 cùng thiết bị, đạn dược liên quan cho Czech để nước này cải thiện năng lực quốc phòng.