Cứu trợ nhân đạo Iran tại Syria

ANTĐ - Một chiếc may bay vận tải đã chuyển hơn 40 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới thủ đô Damascus, Syria vào thứ 5 ngày 15/3 vừa qua.