'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70 'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70

'Cuồng phong lửa' Tornado-S Nga diệt trung đội pháo 'ma cà rồng' RM-70

ANTD.VN - Truyền thông Nga cho biết, pháo phản lực Tornado-S biệt danh "cuồng phong lửa" của nước này đã phá hủy cả một trung đội pháo phản lực RM-70 Vampire biệt danh "ma ca rồng" của Ukraine.