Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 1Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 2Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 3Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 4Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 5Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 6Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 7Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 8Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 9Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 10Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 11Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 12Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 13Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 14Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 15Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia ảnh 16

Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia

ANTD.VN - David McMillan - tên tội phạm ma túy khét tiếng người Anh trở nên nổi tiếng thế giới khi vượt ngục thành công khỏi nhà tù nổi tiếng nghiêm ngặt của Úc và nhất là nhà tù Klong Prem tại Thái Lan. Không chỉ thế, tử tù vượt ngục này còn cho ra đời một cuốn sách kể lại hành trình cuộc vượt ngục của mình.