Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết địnhCuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết định

Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga-Belarus bước vào giai đoạn quyết định

ANTD.VN - Quân đội Nga và Belarus đang tiến hành giai đoạn huấn luyện mới có tính chất quyết định cho lực lượng hạt nhân chiến thuật.