Ukraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệtUkraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệt

Ukraine tính gửi một số tiêm kích F-16 ở căn cứ nước ngoài để tránh bị tìm diệt

ANTD.VN - Sau khi nhận viện trợ từ phương Tây, Ukraine sẽ bố trí những máy bay chiến đấu F-16 dự bị tại căn cứ không quân của các nước đồng minh để tránh việc bị Nga tìm diệt.