Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'

Cuộc sống xa hoa của tay chơi khét tiếng được phong là 'Vua Instagram'

ANTD.VN - Dan Bilzerian (37 tuổi, người Mỹ) là một tỷ phú, kiêm diễn viên, kiêm một tay chơi khét tiếng và là nhân vật nổi danh trên mạng Instagram. Anh ta từng tiết lộ có thời điểm ngủ với 17 cô gái mỗi tuần.