Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?

Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zelensky và Erdogan nằm trong tay ông Putin?

ANTD.VN - Mặc dù không tham dự trực tiếp nhưng có nhận xét cho rằng ông Putin hoàn toàn kiểm soát nội dung cuộc đàm phán giữa hai Tổng thống Zelensky và Erdogan.