Cung cấp đủ nước để chữa cháy liên tục, kịp thời

ANTĐ - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, giảm thiệt hại về người và tài sản, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 - Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và Công ty cổ phần Viwaco, Hợp tác xã Thành Công, Công ty cổ phần Xanh (3 công ty chuyên kinh doanh về nước sạch) đã ký kết quy chế phối hợp lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân vào ngày 1-7.

Theo quy chế, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 chủ động tham mưu với UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân quản lý các nguồn nước chữa cháy để xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, đồng thời lập hồ sơ, vị trí bể nước có dự trữ 50m3 trở lên, cùng với các đơn vị thường xuyên kiểm tra định kỳ đảm bảo duy trì nguồn nước cho hoạt động chữa cháy trong mọi tình huống.

Các công ty cổ phần Viwaco, Hợp tác xã Thành Công, Công ty cổ phần Xanh cung cấp và để Cảnh sát PCCC sử dụng các trạm cấp nước và phương tiện  hiện có khi xảy cháy trên địa bàn 11 phường cũng như các địa bàn khác khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát PCCC số 8 để đảm bảo công tác chữa cháy được diễn ra liên tục, kịp thời.