‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51

‘Cú đấm’ hạt nhân của Pháp mang tên M51

ANTD.VN - Siêu tên lửa hạt nhân M51 đã tạo nên sức mạnh và năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của quân đội Pháp, hiện loại vũ khí này đang được biên chế cho tàu ngầm chiến lược.