Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 1Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 2Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 3Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 4Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 5Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 6Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 7Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 8Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 9Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 10Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 11Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 12Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 13Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 14Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 15Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 16Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 17Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel ảnh 18

Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel

ANTD.VN - Croatia đã quyết định chọn dòng tên lửa chống tăng Spike từ Israel để trang bị cho quân đội của mình. Được biết quyết định mua sắm loại tên lửa này đã được thông qua vào ngày 16/3 vừa qua.