Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ IsraelCroatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel

Croatia chi 11 triệu euro mua tên lửa chống tăng Spike từ Israel

ANTD.VN - Croatia đã quyết định chọn dòng tên lửa chống tăng Spike từ Israel để trang bị cho quân đội của mình. Được biết quyết định mua sắm loại tên lửa này đã được thông qua vào ngày 16/3 vừa qua.