Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 4/6/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy CATƯ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy CATƯ lần thứ Nhất.
Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATƯ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí tham gia Đảng ủy CATƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định số 107-QĐNS/TƯ, ngày 01/6/2021 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy CATƯ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ gồm 10 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ, 07 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất ảnh 2

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ CATƯ trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an nhiệm kỳ 2015 - 2020; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy CATƯ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng thời, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp, gây ra những thách thức đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; đáng chú ý là những vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh con người, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất ảnh 3

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy CATƯ phải luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND từ Trung ương đến cơ sở; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, chủ trương, việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất ảnh 4

Lực lượng Công an luôn là điểm tựa, chỗ dựa vững chắc của nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi thời điểm

Đảng ủy CATƯ phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương; phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, luôn phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo mọi mặt công tác công an; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATƯ phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động; phải phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy CATƯ.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất ảnh 5

Công an Hà Nội tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Đảng ủy CATƯ tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ CATƯ và các tổ chức Đảng trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình hình huống. Tiếp tục quan tâm xây dựng CAND cách mạng; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và quyết tâm cao, nhất định Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy CATƯ nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND cũng như kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ. Đồng thời, Đảng ủy CATƯ cũng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Ngay sau buổi Lễ, Đảng ủy CATƯ đã họp phiên thứ Nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATƯ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATƯ và thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy CATƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 và chỉ đạo định hướng công tác 6 tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác...