Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe

Công an quận Hoàn Kiếm xử lý bãi trông giữ xe "chặt chém" chiều mùng Hai Tết

ANTD.VN - Chiều mùng Hai Tết Giáp Thìn, dòng người đổ về hồ Gươm du xuân, CAQ Hoàn Kiếm đã kiểm tra xử lý nghiêm bãi trông, giữ xe tăng giá, "chặt chém" người dân.