Chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Công an Hà Nội với những đột phá, chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong bức tranh tổng thể kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ CATP Hà Nội, có thể thấy rõ một trong những thành tích nổi bật là những đột phá, chuyển biến tích cực về công tác tổ chức, cán bộ.

Tiếp tục quan tâm lực lượng Công an ở cơ sở

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cấp ủy và chỉ huy các cấp trong CATP đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động, nhạy bén với những diễn biến mới của tình hình, kịp thời tham mưu bảo đảm sát, đúng, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Công an Hà Nội với những đột phá, chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, cán bộ ảnh 1

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng...trao đổi với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP được tăng cường; đặc biệt chỉ đạo thành công Đại hội nhiệm kỳ các chi bộ trực thuộc trong CATP nhiệm kỳ 2022-2025. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục có sự đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác; tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ CATP tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nhiều nội dung được triển khai theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá cao, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong CATP, được dư luận, cán bộ, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng với trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, văn phòng cấp ủy có nhiều đổi mới, đạt kết quả toàn diện, được Thành ủy đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng. Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, thực sự trở thành khâu then chốt, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài về xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 03/3/2022 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm lực lượng công an ở cơ sở, nhất là công an xã.

Nhiều mô hình hay được Bộ Công an chọn để nhân rộng

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP chỉ đạo tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc CATP theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó nhiều nội dung đặc thù, sáng tạo phù hợp với đặc điểm Công an Thành phố, Bộ Công an đã đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi cả nước về mô hình hoạt động của Nhà khách CATP.

Công an Hà Nội với những đột phá, chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, cán bộ ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phân tích ý nghĩa và yêu cầu cấp thiết về “Thí điểm khảo sát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, xác định mức biên chế đối với từng vị trí làm việc tại Công an thị xã Sơn Tây”. (ảnh chụp tháng 3-2022)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bố trí, sử dụng biên chế, trọng tâm: Triển khai Kế hoạch thí điểm khảo sát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, xác định định mức biên chế đối với từng vị trí việc làm tại Công an thị xã Sơn Tây, đồng thời bổ sung thí điểm khảo sát tại Công an quận Hà Đông; nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, ban hành các đề án củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các lực lượng trong CATP. Báo cáo đánh giá tình hình biên chế, xây dựng vị trí việc làm và đề xuất biên chế CATP năm 2022 (tài liệu được Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và vận dụng xây dựng Đề án vị trí việc làm trong toàn lực lượng CAND...

Đảng ủy CATP xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực, giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ngay tại cơ sở. Củng cố và tăng cường vị trí pháp lý của Công an xã trong hệ thống chính trị cơ sở (100% Công an xã đều thành lập chi bộ độc lập; về cơ bản Trưởng Công an xã được tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ ở các xã có cơ cấu 5 uỷ viên Ban Thường vụ).

Xây dựng và triển khai Kế hoạch về việc rà soát, xác định tính chất phức tạp về ANTT đối với các xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố; triển khai mô hình Cụm Công an xã, thị trấn (đã triển khai 104 Cụm, mỗi cụm từ 03-05 Công an xã, thị trấn giáp ranh) và ban hành Quy chế hoạt động khung của Cụm Công an xã, thị trấn trong bối cảnh tình hình biên chế của Công an xã còn hạn chế (được Bộ Công an đánh giá cao, đang nghiên cứu áp dụng toàn quốc);...

Công an Hà Nội với những đột phá, chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, cán bộ ảnh 3

Lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Ba Vì trò chuyện với người dân vạn chài

Xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, Đảng ủy CATP đã ban hành Nghị quyết số 09 ngày 03/3/2022 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09, Đảng ủy CATP đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định; tập trung điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy vào các đợt thực hiện kế hoạch công tác lớn của CATP và đáp ứng các yêu cầu khi thành lập, giải thể, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị. Công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của CATP đã được chuẩn hóa, ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng cao, đảm bảo lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, phù hợp giữa phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác của cán bộ với yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời thực hiện hiệu quả việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác trong công tác cán bộ.

Đảng ủy CATP chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa sai phạm, xử lý kỷ luật cán bộ đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật và của ngành, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đi đôi với việc giáo dục, giúp đỡ tạo điều kiện cho CBCS khắc phục sửa chữa khuyết điểm, đồng thời có tác dụng giáo dục phòng ngừa chung (năm 2022, số lượng đảng viên, CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật giảm 25,34% so với năm 2021).

Chủ động ban hành các hướng dẫn về công tác tuyển sinh, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ trong CAND, công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 trong CATP, trọng tâm là Triển khai Kế hoạch số 167/KH-CAHN-PX01 ngày 15/6/2022 về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCS trong CATP Hà Nội;

Thực hiện công tác tuyển sinh Công an nhân dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an, triển khai công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại CATP năm 2022 đảm bảo đúng Luật nghĩa vụ quân sự, hướng dẫn của Bộ Công an; thực hiện công tác xét tuyển chuyên nghiệp đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch.

CATP trí học viên tốt nghiệp, thực tập, thực tế của các trường CAND theo đúng chỉ đạo của Bộ, tăng cường cho Công an huyện và đơn vị cơ sở tiếp tục bổ sung nguồn tạo nguồn bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP...