Công an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thôngCông an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Công an Hà Nội triển khai phong trào toàn dân phát hiện, phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông

ANTD.VN - Sáng 11-8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông" theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội. Lễ ra quân với sự tham gia của nhiều lực lượng Công an Hà Nội, đã thể hiện nghĩa thiết thực của phong trào, góp phần nâng cao trách nhiệm và ý thức của người tham gia giao thông, tuyên truyền để người dân cùng chung tay cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.