Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 1Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 2Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 3Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 4Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 5Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 6Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 7Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 8Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 9Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 10Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 11Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 12Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 13Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 14Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 15Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 16Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 17Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 18Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội ảnh 19

Công an Hà Nội hướng dẫn người dân, cài đặt VNeID tại lễ hội

ANTD.VN - Trong những ngày cuối tuần vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã lựa chọn những nơi tập trung đông người, địa điểm diễn ra lễ hội để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.