Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 1Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 2Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 3Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 4Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 5Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 6Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 7Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 8Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 9Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 10Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 11Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 12

Công an Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

ANTD.VN - Những người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội (44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội) cũng được các cán bộ, chiến sĩ ở đây hỗ trợ đăng ký, kích hoạt định danh điện tử.