Công an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tửCông an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tửCông an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tửCông an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tửCông an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tửCông an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tửCông an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tử

Công an Hà Nội giúp người dân đăng ký định danh điện tử

ANTD.VN - Ngay trong những ngày đầu năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội cùng các đội tình nguyện đã tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn thành phố.