Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái LanCon gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan

Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan

ANTD.VN -  Cô Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tuyên bố sẽ ra tranh cử vị trí đứng đầu chính phủ Thái Lan.