Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 1Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 2Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 3Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 4Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 5Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 6Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 7Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 8Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 9Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 10Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 11Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 12Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 13Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 14Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 15Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 16Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 17Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 18Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 19Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan ảnh 20

Con gái ông Thaksin tuyên bố sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan

ANTD.VN -  Cô Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tuyên bố sẽ ra tranh cử vị trí đứng đầu chính phủ Thái Lan.