Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chứcNữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chức

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức xin từ chức

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht cho biết bà đã nộp đơn xin từ chức và được Thủ tướng Olaf Scholz chấp thuận.