Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tiền đề để xây dựng Chính phủ điện tử

  • 28/08/2020 08:15
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ này, lực lượng CAND xác định việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng CAND. 

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC