Giao ước thi đua của Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an:

Cơ hội và thách thức để cống hiến, khẳng định

ANTD.VN - Hôm nay 14-9, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đánh dấu sự vững mạnh, đoàn kết vượt bậc, bằng việc triển khai ký giao ước thi đua: “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021.

Cơ hội và thách thức để cống hiến, khẳng định ảnh 1Công tác chăm lo cho gia đình chính sách là một thế mạnh của Hội Phụ nữ CATP Hà Nội

Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 1 gồm 8 đơn vị: CATP Hà Nội, CATP.HCM, CATP Hải Phòng, CATP Đà Nẵng, CATP Cần Thơ, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Cảnh sát PC&CC TP.HCM, Cảnh sát PC&CC TP Hải Phòng. 

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cho biết, thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND về thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch của Cụm thi đua số 1, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, trong đó chú trọng mục tiêu đề cao, phát huy tinh thần tự học, tự rèn của phụ nữ CAND theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng người phụ nữ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; xây dựng gia đình hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạng mới.

Với yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trong toàn thể hội viên, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đặc thù của giới, tránh phô trương, hình thức, những nội dung thi đua, ký kết đã được các đơn vị trong Cụm thống nhất cao, trên tinh thần quán triệt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Bộ Công an. 

Nhiều chỉ tiêu cơ bản đã được thống nhất đối với Cụm thi đua, gồm hoạt động chung cấp Cụm, hoạt động của từng thành viên trong Cụm và với từng hội viên. Theo đó, mỗi năm tổ chức ít nhất một hoạt động chung của Cụm; và trước mắt, dự kiến dịp 20-10-2017 này sẽ tiến hành xây sửa nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hoặc hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong Cụm trực tiếp thực hiện ít nhất một mô hình điểm. Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục duy trì và đăng ký thực hiện mới từ 1 đến 2 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

“Phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ mỗi đơn vị, các hội viên, đơn vị trong Cụm thi đua số 1 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, việc đột xuất và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến khẳng định.