Chuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiếnChuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiến

Chuyên gia Nga nói thời điểm xe tăng T-14 Armata chính thức tham chiến

ANTD.VN - Sau rất nhiều mong đợi, xe tăng T-14 Armata vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường, điều này gây ra không ít thất vọng.