Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 1Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 2Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 3Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 4Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 5Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 6Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 7Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 8Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 9Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 10Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 11Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 12Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine ảnh 13

Chuyên gia Nga: Mỹ đang cố che giấu thất bại của tên lửa HIMARS tại Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa HIMARS trong tay Quân đội Ukraine không phải là một vũ khí thay đổi cuộc chơi như Mỹ kỳ vọng, một chuyên gia quân sự Nga nhận xét.