Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích

Chuyên gia Nga chỉ trích lực lượng phòng không khi để sân bay Belbek bị tập kích

ANTD.VN - Vụ tập kích nhằm vào sân bay quân sự Belbek do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện đã gây thiệt hại nặng nề.