Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11

Chùm ảnh loạt trận 14h00 chiều 22-11

ANTD.VN - Chùm ảnh loạt trận lúc 14h00 chiều 22-11 của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active, trên sân Tây Hồ.