Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII 2023

Chùm ảnh loạt trận 14h ngày 19-11

ANTD.VN - Hình ảnh thi đấu loạt 14h ngày 19-11-2023 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII - Cúp Number 1 Active trên sân Tây Hồ.