Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội

Chùm ảnh lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 28-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm để bàn các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.