Chuẩn nghèo thay đổi, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, quá trình tổ chức thu bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 phát sinh một số vướng mắc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, quá trình tổ chức thu bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, Nghị định số 07/2021 /NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là chuẩn nghèo) còn có vướng mắc phát sinh.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng theo một trong các phương thức 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thực hiện mức chuẩn nghèo mới (ngày 01/01/2022) thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã nộp.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người tham gia nêu trên đóng trong năm 2022 thì xác định số tiền người tham gia phải nộp như thế nào?

Ví dụ: ông A đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức 12 tháng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Ngày 05/01/2022, ông A đóng tiền cho thời gian từ 10/2021 đến tháng 9/2022. Trường hợp này áp dụng chuẩn nghèo như thế nào để tính số tiền đóng đối với ông A (đóng cho các tháng của năm 2021 và các tháng của năm 2022)?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất, áp dụng mức chuẩn nghèo năm 2021 (700.000 đồng/người/tháng) đê tính số tiền đóng cho 02 tháng của năm 2021 (tháng 11 và tháng 12/2021); áp dụng mức chuẩn ngheo mới (1.500.000 đồng/người/tháng) để tính thu cho 10 tháng của năm 2022.

Lý giải đề xuất này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, chuẩn nghèo mới thực hiện từ 01/01/2022 và người tham gia nộp tiền trong thời hạn của phương thức đóng đã đăng ký.

Ngoài vướng mắc trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn nêu trường hợp khác, ví dụ, năm 2021, ông B đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức hàng tháng, trong tháng 12/2021 ông B chưa đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tháng 01/2022, ông B có nguyện vọng đóng bù tháng 12/2021. Trường hợp này áp dụng mức thu nhập tháng bằng mức chuẩn nghèo cũ (700.000 đồng) hay mức mới là 1.500.000 đồng để tính số tiền phải nộp?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm có hướng dẫn để cơ quan này tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.