Chủ tịch UBND xã đánh bạc giữa mùa Covid-19 đã bị xử lý, không được tham gia tái cử khóa mới

ANTD.VN - Thường trực Huyện ủy Quốc Oai đã xem xét xử lý, nhất trí cho ông Vũ Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang – người bị tố đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19 - không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới…

Huyện Quốc Oai xử lý nghiêm Chủ tịch xã đánh bạc và các đảng viên vi phạm

Thông tin từ Văn phòng Huyện ủy Quốc Oai cho biết, liên quan đến vụ việc người dân có đơn phản ánh kèm hình ảnh Chủ tịch UBND xã Đồng Quang Vũ Hồng Toàn đánh bạc với một số cán bộ Trung tâm y tế huyện và một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương... Huyện ủy đã giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra.

Ngày 27-4-2020, UBND huyện Quốc Oai có Kết luận số 06/KL-UBND "Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Vũ Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai", trong đó nêu rõ: Công dân tố cáo ông Vũ Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang có hành vi đánh bạc ngày 5-5-2019 là đúng và tố cáo đúng một phần về việc Chủ tịch UBND xã Đồng Quang buông lỏng công tác quản lý đất đai, để cho một số hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp...

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, xử lý đối với các trường hợp đảng viên vi phạm khuyết điểm đã nêu trong Kết luận giải quyết tố cáo số 06/KL-UBND ngày 27-4-2020 của UBND huyện Quốc Oai.

Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy cũng nhất trí cho ông Vũ Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang và các trường hợp đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận số 06/KL-UBND không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Quang nhiệm kỳ 2020-2025...