Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổng hợp toàn diện, tôn trọng mọi ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kết thúc vào ngày 15-3-2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu việc tổng hợp kết quả phải toàn diện, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý...
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổng hợp toàn diện, tôn trọng mọi ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) ảnh 1

CHủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận tại buổi họp với Bộ TN&MT

Văn phòng Quốc hội vừa thông báo Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) mới đây.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên quan, Chủ tịch Quốc hội kết luận: công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của các giai tầng xã hội và các giới đối với dự án Luật này.

Các ý kiến phát biểu đều ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, trong đó trực tiếp là cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ TN&MT) và Bộ Tư pháp; các cơ quan của Quốc hội, trong đó trực tiếp là Ủy ban Kinh tế với vai trò cơ quan chủ trì thẩm tra, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức lấy ý kiến và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, giá trị.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kết thúc vào ngày 15-3-2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu kết quả lấy ý kiến nhân dân cần khẩn trương gửi về Chính phủ (qua Bộ TN&MT) để tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) để theo dõi, giám sát.

Đặc biệt, phải chú trọng chất lượng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Việc tổng hợp phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ”.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý thêm, cần tổng hợp riêng những vấn đề góp ý mà hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật; đối với các ý kiến trái với chủ trương, đường lối của Đảng, trái Hiến pháp thì không tiếp thu nhưng cần giải trình thuyết phục; đối với những ý kiến đúng đắn, cần thiết nhưng chưa có kết luận của Trung ương thì có thể nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Cùng đó, quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đối với những chính sách mới được đại biểu Quốc hội, nhân dân đề nghị bổ sung vào dự thảo, trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức đánh giá tác động của chính sách để báo cáo Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, hồ sơ của dự án Luật gửi cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội trước ngày 8-4-2023 để thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng quy định.

Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng dự án Luật, báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân và báo cáo tiếp thu, giải trình. Phát huy vai trò theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, các cấp trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.