Chủ tịch Quốc hội: Thu hồi đất là vấn đề khó nhất trong tất cả các luật đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là vấn đề khó nhất trong các Luật Đất đai qua các thời kỳ.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu

Sáng nay, 25-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trình bày báo cáo về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, đây là dự án Luật lớn, quá trình tiếp thu, chỉnh lý tiếp tục nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Một số vấn đề đã có ý kiến thẩm tra và ý kiến ĐBQH nhưng chưa được cung cấp đầy đủ thông tin hay giải trình thỏa đáng; một số vấn đề đề nghị bổ sung nội dung tổng kết, đánh giá tác động, cung cấp dữ liệu… nhưng chưa có báo cáo cụ thể.

Do đó, dự thảo Luật mới chỉ được rà soát, chỉnh sửa để đưa ra phương án chỉnh lý đối với một số vấn đề lớn. Các nội dung khác của dự thảo Luật cần tiếp tục được rà soát; đặc biệt là các điều, khoản chuyển tiếp, nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nội dung sửa đổi, bổ sung các luật để phù hợp với Luật Đất đai…

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào các nội dung chính như: xác định giá đất, thu hồi đất, tính thống nhất giữa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật khác…

Đề cập về xác định giá đất, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng, sẽ luôn còn tồn tại sự khác biệt giữa giá được cơ quan nhà nước, UBND các tỉnh quyết định với giá thị trường. Do vậy, nên xem xét bổ sung nguyên tắc làm sao để miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho cán bộ làm nhiệm vụ xác định giá đất.

"Nếu chúng ta coi việc xác định giá đất thấp hơn giá thị trường là thiệt hại cho ngân sách nhà nước thì cần có nguyên tắc miễn trừ trách nhiệm hay nói một cách khác là để bảo đảm tâm lý cho cán bộ trong việc xác định giá đất" - ông Mạnh nêu quan điểm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu

Ông Mạnh cũng đề nghị cần làm rõ thêm nguyên tắc mục đích sử dụng đất được dùng làm căn cứ định giá là mục đích sử dụng đất đang sử dụng hiện tại hay tương lai.

“Những mảnh đất nông nghiệp, đất vườn hiện nay nếu quy hoạch sau này trở thành đất công cộng làm đường hay công viên sẽ rất khác với giá của đất vườn, đất nông nghiệp nhưng được quy hoạch thành đất thương mại, dịch vụ hay đất ở. Thông tin về tương lai đã được phản ánh vào giá trị của khu đất đó, chính vì thế phải quy định rõ nguyên tắc" - ông Mạnh phân tích.

Liên quan đến việc thu hồi đất, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thống nhất với việc dự thảo luật cần quy định chi tiết để đảm bảo quá trình minh bạch trong thu hồi đất. Theo bà Nga, mặc dù quy định chi tiết trong luật cũng có nhược điểm là có thể chúng ta chưa lường hết được các trường hợp cần thu hồi, nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra cố gắng lường hết các trường hợp thu hồi để quy định minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Đóng góp ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là vấn đề khó nhất trong các Luật Đất đai qua các thời kỳ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nếu lựa chọn cách thức tiếp cận theo hướng "chọn cho", tức là liệt kê các trường hợp cần thu hồi đất, dự án Nhà nước thu hồi đất, thì không cách gì liệt kê đủ hết được, có khi càng liệt kê càng thiếu. Do đó, nên tiếp cận theo hướng “chọn bỏ”, tức là trừ những trường hợp áp dụng phương pháp thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn lại là nhà nước thu hồi.