Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng triển khai các dự án lát đá vỉa hè mới

ANTD.VN - Trước những bất cập của một số dự án lát đá vỉa hè, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, các dự án đang chuẩn bị triển khai đầu tư, cải tạo xây dựng vỉa hè phải tạm dừng để rà soát, trường hợp đủ điều kiện mới tiến hành. 

Chiều 7/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc lát đá vỉa hè, gây dư luận xấu trong thời gian vừa qua.

Đầu tư tràn lan, thiếu kiểm tra

Theo đó, UBND TP Hà Nội khẳng định, chủ trương thiết kế hè đường của Hà Nội chỉ triển khai thực hiện tại các tuyến phố có vỉa hè đã xuống cấp; sử dụng vật liệu tự nhiên có độ bền đảm bảo 50 - 70 năm…

Tuy nhiên, các quận huyện khi triển khai công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè thưc hiện chưa đúng, hiểu sai nguyên tắc chỉ đạo trên dẫn đến nhiều tồn tại, hạn chế như hồ sơ thiết kế cải tạo hè đường còn khá sơ sài, thiếu đánh giá hiện trạng, quản lý chất lượng thi công chưa chặt chẽ...

Nhiều dự án lát đá vỉa hè được thực hiện chưa đúng, hiểu sai nguyên tắc chỉ đạo của thành phố

Thậm chí, có quận có tư tưởng đầu tư tràn lan, thiếu kiểm tra, chọn lọc theo chỉ đạo chung của thành phố. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, các sở, ngành đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát vật liệu, quản lý chất lượng thi công... dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp.

Công tác tuyên truyền, công khai của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện về dự án còn thiếu nghiêm túc…

Tạm dừng để rà soát, kiểm điểm

Trước những bất cập trên, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, các dự án đang chuẩn bị triển khai đầu tư, cải tạo xây dựng vỉa hè phải tạm dừng thực hiện để tiến hành rà soát, trường hợp đủ điều kiện mới tiến hành.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện chấn chỉnh việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trong thời gian tới.

Cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, rà soát làm rõ trách nhiệm và xử lý việc làm sai chỉ đạo của thành phố; đồng thời rà soát lại ngay kế hoạch chỉnh trang vỉa hè, chỉ triển khai làm mới các vỉa hè đã xuống cấp và không đảm bảo chất lượng.

Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng đánh giá tổng thể việc thực hiện thiết kế vỉa hè báo cáo thành phố trước ngày 15/12.