Chủ tịch Hà Nội tặng Bằng khen 4 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Bằng khen cho 4 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt thành tích cao trong Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan.

UBND TP Hà Nội mới có Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất cá nhân đạt thành tích trong Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Bằng khen cho 4 học sinh, 3 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có thành tích đột xuất tại Kỳ thi Olympic Thiên Văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan gồm:

Học sinh Phạm Thế Minh, lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đạt huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan; Học sinh Trần Thái Vũ, lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đạt huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan;

Học sinh Nguyễn Bá Linh, lớp 11 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đạt huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan; Học sinh Nguyễn Ngọc Phương Anh, lớp 11 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đạt huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan;

Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan;

Ông Hà Lam Sơn, chuyên viên, phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan;

Ông Lê Mạnh Cường, giáo viên, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã có thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 tại Ba Lan.

Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân bằng 01 lần mức lương cơ sở theo mục 8, biểu số 01, phụ lục 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội để thực hiện.