Chủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạnChủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạn

Chủ căn hộ đi vắng, cục sạc pin dự phòng phát nổ gây hoả hoạn

ANTD.VN - Chủ căn hộ đi vắng trong khi vẫn cắm điện cho cục sạc pin dự phòng. Thiết bị này sau đó đã phát nổ, gây ra hoả hoạn. Rất may lực lượng PCCC toà nhà kịp phá cửa, ứng cứu.