Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 1Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 2Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 3Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 4Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 5Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 6Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 7Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 8Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 9Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 10Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 11Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại? ảnh 12

Chói sáng trong xung đột Nga-Ukraine, HIMARS là tương lai của chiến tranh hiện đại?

ANTD.VN - Một quan chức quân sự cấp cao Nga đã chỉ ra vai trò cực kỳ quan trọng của các hệ thống tấn công chính xác cao của lục quân, qua màn thể hiện của M142 HIMARS của Mỹ trong xung đột Nga-Ukraine.