TS. Nguyễn Trí Hiếu: Sandbox sẽ mở cửa pháp lý cho P2P Lending

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Sandbox sẽ mở cửa pháp lý cho P2P Lending

ANTD.VN - Đánh giá thị trường đang có khoảng 100 doanh nghiệp cho vay ngang hàng (P2P Lending), nhưng theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chỉ một số ít trong số này có thể đáp ứng các tiêu chí mà Dự thảo về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho Fintech (Sandbox) đã đề ra.

Cảnh báo dịch vụ cho vay ngang hàng

Cảnh báo dịch vụ cho vay ngang hàng

ANTD.VN -  Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), hoạt động cho vay ngang hàng ( P2P lending ) của nước ngoài hiện đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, đặc biệt là từ Trung Quốc có thể gây rủi ro, nếu không được quản lý và giám sát chặt chẽ.