Cho phép Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế thí điểm nhiều cơ chế đặc thù

  • 13/11/2021 10:19
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua sáng 13-11, bắt đầu từ 1-1-2022, bố tỉnh thành gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế sẽ được thí điểm nhiều cơ chế đặc thù….
Cho phép Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế thí điểm nhiều cơ chế đặc thù ảnh 1

TP Hải Phòng được Quốc hội cho phép thí điểm 6 cơ chế chính sách đặc thù trong 5 năm tới

Sáng nay, với 88,58% tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, Nghị quyết thống nhất cho phép thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Nghệ An được thí điểm 6 cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển; riêng tỉnh Thanh Hóa được 8 cơ chế, chính sách đặc thù.

Cụ thể, Nghị quyết quy định tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp; thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh, thành phố được hưởng theo phân cấp.

Đối với Hải Phòng, hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách Trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Với tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An, hằng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của hàng hóa xuất, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao nhưng không vượt quá số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu.

Nghị quyết cũng cho phép thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa được thực hiện cơ chế: HĐND cấp tỉnh quyết định áp dụng trên địa bàn các loại phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Ngân sách thành phố, tỉnh được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí.

Ngoài ra, Nghị quyết cho phép Huế được thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế để bổ sung nguồn lực phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ Quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý….

Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022 và được thực hiện trong 5 năm.

Tin cùng chuyên mục