Chính thức giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 11-7-2022

ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định giảm “kịch khung” thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mức giảm là 1.000 đồng/ lít kể từ ngày 11-7.