Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm

Chiều cao khiêm tốn, Hoa hậu Sương Đặng vẫn được mời làm "vơ đét"

ANTD.VN - Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Hoa hậu Quý bà Sương Đặng vẫn giữ vai trò "vơ đét" trong phần trình diễn bộ sưu tập áo dài mới của NTK Nhật Dũng.