Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 1Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 2Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 3Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 4Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 5Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 6Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 7Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 8Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 9Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 10Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 11Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 12Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 13Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 14Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão ảnh 15

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô tranh tài đấu bóng chuyền đầu Xuân Quý Mão

ANTD.VN -  Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Hà Nội đội mưa tranh tài thi đấu bóng chuyền đẹp mắt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...