Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?

Chiến sự Nga - Ukraine sẽ nóng lên sau khi kết thúc thời hạn ngừng bắn?

ANTD.VN - Tình hình các mặt trận trong cuộc chiến Nga - Ucraina được dự báo sẽ căng thẳng hơn sau khi thời hạn ngừng bắn để di tản thường dân kết thúc.