Chiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắnChiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắn

Chiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn Nga lại nghi bị Ukraine bắn

ANTD.VN - Tàu hộ vệ tên lửa Vasily Bykov là chiến hạm tàng hình hơn 1.000 tấn của hải quân Nga đã được kéo về cảng Sevastopol với phần đuôi dường như bị cháy, nghi bị quân đội Ukraine tập kích. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này.