Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?

Chiến đấu cơ Su-35 áp chế điện tử F-16 tại eo biển Đài Loan?

ANTD.VN - Truyền thông Nga đăng tải thông tin cho biết, một cặp chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc đại lục đã áp chế điện tử khiến cho phi đội 4 chiếc F-16 của vùng lãnh thổ Đài Loan không thể phát hiện cho tới khi chúng đến sát gần. Hiện Đài Bắc chưa phản hồi về thông tin trên.