Chiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăngChiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăng

Chiếc xe hơi dài nhất thế giới có cả sân gôn và bãi đỗ trực thăng

ANTD.VN - Chiếc xe hơi có tên American Dream (Giấc mơ Mỹ) đã một lần nữa phá kỷ lục từng được thiết lập vào năm 1986 của chính mình với danh hiệu Chiếc xe dài nhất thế giới do Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới xác nhận.