Cây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồngCây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồng

Cây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam có giá 120 tỷ đồng

ANTD.VN - Cây lộc vừng đạt kỷ lục Guinness độc bản Việt Nam trong vườn kiểng của ông Trần Hùng Liệt (An Giang) có tuổi đời hàng trăm năm, cao 7m, đường kính tán trên 6m và được định giá lên tới 120 tỷ đồng. Ngoài ra, trong vườn còn có cây me kiểng cổ, dáng bonsai cũng được định giá 5 triệu USD.