Chi tiết phương án sáp nhập 25 phường tại 5 quận trung tâm Hà Nội

ANTD.VN -   Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, 5 quận trung tâm của Hà Nội sẽ sáp nhập 25 phường.