Chi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân độiChi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân đội

Chi tiết điểm chuẩn 17 trường khối quân đội

ANTD.VN - Ngày 16/9, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn 17 trường với mức cao nhất theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 29,44 với chỉ tiêu gần 5.400 học viên.